Мовна концептуалізація внутрішнього світу людини в перському лінгвоментальному просторі

Дата
2016
Автори
Мазепова Олена Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі аналіз мовної репрезентації деяких перських феноменів психічної дійсності поєднано з даними психолінгвістичного екперименту, що дало змогу верифікувати одержані результати. Унаслідок проведеного дослідження стереотипів змодельовано концептуальну структуру сукупного національного автостереотипу сучасного іранця та теоретичну модель перської концептосфери ввічливості تعارف ta’ārof, яка дає змогу наочніше уявити розгалужену систему відношень між концептами і культурними схемами, що її складають, та може стати відправною точкою для подальших досліджень у відповідній галузі лінгвістики. Ключові слова: перська мова, перський лінгвоментальний простір, мовна концептуалізація, мовна свідомість, психолінгвістичний експеримент.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мазепова О. В. Мовна концептуалізація внутрішнього світу людини в перському лінгвоментальному просторі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Мазепова Олена Вікторівна. - Київ, 2016. – 38 с.
Зібрання