Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК

Дата
2016
Автори
Нерода-Березка Катерина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджуються теоретичні основи інтернаціоналізації створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК. Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження ролі знань та інновацій в процесі транснаціоналізації. Виявлено, що використання транснаціональними фірмами нових механізмів, моделей та форм інтернаціоналізації науково-дослідних робіт свідчить про сучасну парадигму цього процесу. Проаналізовано динаміку інвестицій ТНК в науково-дослідну діяльність. Розкрито масштаби та детермінанти інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності транснаціональних фірм. Виявлено інтернальні та екстернальні форми інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності ТНК. Досліджено функціональну гетерогенність науково-дослідницьких підрозділів ТНК та фактори їх міжнародної локалізації. Розкрито механізм «ефекту переливу» знань ТНК в економіку країн, що приймають. Розроблена теоретична модель взаємозв’язку інвестицій ТНК та інноваційного потенціалу країни, що приймає. Досліджено місце України в глобальних мережах науково-дослідної діяльності ТНК. Ключові слова: транснаціональні корпорації, інтернаціоналізація, науково-дослідна діяльність, знання, інновації, транснаціоналізація, глобальні мережі, міжнародне виробництво.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Нерода-Березка К. І. Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. світове господарство і міжнародні економічні відносини / Нерода-Березка Катерина Ігорівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання