Інформаційна аналітика впливу методик гнучких методологій управління проектами на успіх проектів Big Data

Дата
2021
Автори
Руденко Владислава Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна даної роботи полягає у визначенні конкретних методик гнучких методологій саме для проектів Big Data, що дозволяють досягти максимально можливого успіху для усього проекту загалом. Для аналізу було розроблено регресійну модель з використанням мови програмування, обробки та аналізу Python. Використаними у роботі методами досліджень є методи збору та агрегації даних, метод експертних оцінок та аналіз отриманих результатів, дискретні методи, регресійні методи, статистичні методи та інструменти для обробки та аналізу даних, інструменти візуалізації даних. Практична значимість дослідження полягає в дослідженні та визначенні методик, що впливають на успіх Big Data проекту, при використанні яких можливо досягнути покращень в управлінні проектом та вплинути на його кінцеві результати.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
122 Комп’ютерні науки , 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Руденко В. О. Інформаційна аналітика впливу методик гнучких методологій управління проектами на успіх проектів Big Data : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Руденко Владислава Олегівна. - Київ, 2021. - 118 с.