Процеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов введення меланіну

Дата
2018
Автори
Чорненька Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів загоєння за лужного опіку стравоходу та потенційного впливу на ці процеси меланіну. Отримані результати показали, що за умов лужного опіку стравоходу порушувались функції антиоксидантної системи, відбувалася активація імунної ланки, підвищувався вміст прозапальних та знижувався вміст протизапальних цитокінів. Відзначався високий вміст IgG на 21 добу після ЛОС, що може вказувати на перехід запальної реакції в хронічну фазу. Показано зростання рівня експресії прозапальних генів у крові та тканинах стравоходу: Ptgs2 та Tgfb1 за умов ЛОС. Виявлені кількісні зміни вмісту білкових фракцій, підвищення глобулінової та зниження альбумінової фракцій у сироватці крові за умов ЛОС. Відзначалися порушення функціонування в системі протеолізу, що призводило до високої протеолітичної активності, утворення деградованих форм плазміногену/плазміну, появи нейтрофільної еластази. Виявлено появу активної білкової фракції в слизовій оболонці стравоходу, що може відповідати ММП-7, за умов ЛОС може свідчити про можливе злоякісне переродження тканин стравоходу в майбутньому. Введення меланіну впродовж 14 діб щурам з ЛОС, призводило до нормалізації стану системи антиоксидантного захисту та імунних процесів і виявляло позитивний вплив на стан системи протеолізу. За впливу меланіну, рівень експресії генів Ptgs2 та Tgfb1 змінювався в сторону показників контрольної групи щурів. Ключові слова : лужний опік стравоходу, меланін, імунні процеси, протеоліз.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Чорненька Н.М. Процеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов введення меланіну : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Чорненька Наталія Миколаївна. - Київ, 2018. - 23 с.
Зібрання