Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України

Дата
2016
Автори
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні засади фінансової стабільності, індикатори оцінки фінансової стабільності та її регулювання в Україні для забезпечення фінансової безпеки держави, яка перебуває під впливом глобалізаційних процесів та структурних трансформацій вітчизняної економіки. Здійснено комплексний аналіз стану, тенденцій і проблем забезпечення фінансової стабільності України. Доведено, що головними макроекономічними ризиками, які загрожують стабільності фінансової системи Україні, є бюджетний дефіцит та зростання боргового навантаження. Узагальнено світовий досвід з питань фінансової стабільності та досліджено можливість його імплементації у вітчизняних економічних реаліях. Розроблено рекомендації щодо впровадження пріоритетних положень державної політики щодо забезпечення фінансової безпеки як умови стабілізації економіки України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Плєшакова Н. А. Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Плєшакова Наталія Анатоліївна. - Київ, 2016. – 23 с.
Зібрання