Застосування біометричних методів ідентифікації користувачів в інформаційно-комунікаційних системах

Дата
2021
Автори
Бондаренко Максим Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета - дoслiджeння зaлeжнoстeй мiж iндивiдyaльними бioмeтричними пaрaмeтрaми людини для її yнiкaльнoї iдeнтифiкaцiї та розробка алгоритмів і програми реалізації методів створення еталонів для ІТ біометричної ідентифікації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 125 Кібербезпека та захист інформації
Бібліографічний опис
Бондаренко М. С. Застосування біометричних методів ідентифікації користувачів в інформаційно-комунікаційних системах : пояснюв. зап. диплом. роботи магістра : 125 Кібербезпека / Бондаренко Максим Сергійович. - Київ, 2021. - 97 с.