Пізнавальні можливості експертного оцінювання у досліджені якості надання освітніх послуг(на прикладі дослідження думки роботодавців)

Дата
2020
Автори
Бoюc Вiктopiя Юpiївнa
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході проведення експертного дослідження було встановлено часовий проміжок, в якому експерту було найбільш зручно долучитися до комунікації з дослідником. Опитування було проведено за допомогою інтерв'ювання експертів та записане на диктофон, після чого дослідником були написані стенограми експертного оцінювання. В процесі написання стенограм експертного оцінювання було здійснено пepвинну oбpoбку даних, яка заключалася в виключені суржиків, довгих пауз, тавтології, слів-паразитів, тощо, за для полегшення інтерпритації суджень експертів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Боюс В. Ю. Пізнавальні можливості експертного оцінювання у досліджені якості надання освітніх послуг (на прикладі дослідження думки роботодавців) : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Боюс Вікторія Юріївна. - Київ, 2020. - 99 с.