Полікодові заголовки російськомовних веб-сайтів у лінгвосеміотичному вимірі

Дата
2016
Автори
Михальська Ольга Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню негомогенних заголовків російськомовних веб-сайтів з лінгвосеміотичної точки зору. У роботі здійснено теоретичне висвітлення основних питань, пов’язаних із вивченням інтернет-дискурсу та лінгвістичного статусу інтернет-текстів. Подано загальну характеристику феномену полікодовості на матеріалі наукових праць вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Досліджено специфічні риси, характерні для полікодових заголовків інтернет-сторінок, а також запропоновано термін для позначення назви веб-сайту – інтернетпагіонім. Особливу увагу в дослідженні приділено візуально-граматичним зв’язкам, наявність яких було перевірено на матеріалі ілюстрованих навчальних словників російської мови і підтверджено аналізом заголовків російськомовних веб-сайтів. З метою встановлення зображальних і граматичних кореляцій для вивчення негомогенних текстів було застосовано систему розроблених у дисертації остенсивних засобів, яка включає остенсивні маркери та жести. Дослідження інтернетпагіонімів зі структурно-функціональної точки зору дозволило виокремити два основні типи (статичний та динамічний) з розгалуженою системою підтипів, а також описати домінантні функції, характерні для заголовків веб-сайтів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Михальська О. В. Полікодові заголовки російськомовних веб-сайтів у лінгвосеміотичному вимірі : 10.02.02 – російська мова : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Михальська Ольга Валеріївна. - Київ, 2016. - 18 с.
Зібрання