Лейтмотиви роману Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць» як проблема перекладу

Дата
2023
Автори
Ліщук Олександра Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження лейтмотивів роману Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць» як проблеми перекладу. Об'єкт дослідження – текстові засоби реалізації лейтмотивів в оригіналі та перекладі. Предмет дослідження – лексичні та граматичні трансформації при відтворенні лейтмотивів французького роману українською мовою. У роботі вперше здійснено текстометричний аналіз лейтмотивів досліджуваного роману П. Модіано, що дозволило дослідити специфіку відтворення авторських лейтмотивів у перекладі Г. Малець. Було проведено аналіз основних особливостей письменницького стилю Модіано, його тяжіння до «mode rétro» та прагнення віднайти своє коріння, «реставрувати» минуле завдяки головним героям творів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ліщук О. О. Лейтмотиви роману Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць» як проблема перекладу : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Ліщук Олександра Олександрівна. – Київ, 2023. – 71 с.