Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975 – 2005 РР.)

Дата
2016
Автори
Шкабко Сергій Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході дослідження було поставлено низку завдань, виконання яких варто проаналізувати. За результатами проведеного дослідження викладено найбільш важливі узагальнення та положення, основними серед яких є, зокрема, такі: Слід зазначити, що стан наукової розробки теми є недостатньо вивченим. Зясовано, що суспільно-політична та державна діяльність Л. Кучми до сьогодні не була предметом комплексного наукового дослідження. Проведений історіографічний аналіз теми свідчить, що в наукових працях відсутнє цілісне та всебічне висвітлення його життєвого шляху, ролі та впливу на економічні та суспільно-політичні процеси в Україні. Наявні праці лише фрагментарно відображають різноманітні аспекти діяльності Л. Кучми. Окремі з них містять елементи упередженості та суб’єктивізму. Варто відзначити, що більш критичний підхід до особи Л. Кучми займають зарубіжні науковці. Тим не менш, більшість праць, присвячених так чи інакше Л. Кучмі належить українським вченим та дослідникам. Наявний джерельний комплекс є достатнім та різноплановим за змістовою компонентою. Він становить сукупність архівних документів та опублікованих матеріалів, серед яких можна виділити праці Л. Кучми, періодичні видання, спогади сучасників, нормативно-правову базу та інтернет-ресурси. Весь цей масив матеріалів дає можливість для проведення всебічного вивчення суспільно-політичної та державної діяльності Л. Кучми. Встановлено, що протягом «дніпропетровського» періоду життя Л. Кучми відбулося його становлення як відомого інженера-конструктора, партійного діяча, керівника найбільшого ракетобудівного заводу. Просування по виробничій та партійній лініях відбувалося одночасно. В 1975 р. він був обраний на посаду секретаря парткому КБ «Південне», що сприяло його подальшому росту та активності в суспільно-політичному житті. В 1980 р. Л. Кучма став секретарем партійного комітету усього виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод», що зробило його за посадою автоматично членом ЦК КПУ. В 1980-ті рр. він продовжував займатися виробничою діяльністю в КБ «Південне» на посаді першого заступника начальника і головного конструктора КБ В. Уткіна. Вершиною його трудового етапу життя на «Південмаші» стало призначення в 1986 р. генеральним директором, на посаді якого він перебував сім років. Керівництво «Південним машинобудівним заводом» надало йому необхідний досвід, який знадобився для виконання депутатських функцій та, насамперед, під час діяльності на чолі Кабінету Міністрів України. Обрання Л. Кучми 1990 р. народним депутатом стало перепусткою у політичне життя на всеукраїнському рівні та засвідчило його авторитет та визнання як впливового представника промислової еліти Дніпропетровщини. Ключові слова: Кучма Л. Д., Дніпропетровськ, «Південний машинобудівний завод», народний депутат, прем’єр-міністр, Президент України (1994-2005), багатовекторність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Шкабко С. І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975 – 2005 РР.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 історія України / Шкабко Сергій Іванович. - Київ, 2016. - 257 с.
Зібрання