Методи стеганоаналізу в задачах захисту інформаційних потоків даних

Дата
2021
Автори
Симониченко Анна Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
При виконі даної дипломної роботи було визначено існуючі напрямки реалізації загроз для інформаційної безпеки. Отже, головна мета інформаційної безпеки – це захищенність ресурсів інфоормації від певних зовнішніх та внутрішніх або навмисних, або ненавмисних загроз. Отримані результати дозволяють визначити сучасні та можливі шляхи, за якими можна використовувати стеганографічні методи для захисту інформації в автоматизованих системах. Таким чином, стеганографічні методи найбільш ефективні при вирішенні проблем захисту конфіденційної інформації. Були розглянуті основні етапи та принципи побудови стеганографічних систем. Розглянуті основні типи стеганосистем, а саме: системи із секретним ключем, змішані стеганосистеми, системи з відкритим ключем, безключові стеганосистеми. Для оцінки якості стеганографічний методів було виділено ряд показників, таких як: зміна розміру файлу після стеганоперетворення, кореляція зображень та спотворення якості зображення після реалізації стеганографічного методу приховування даних. Були виділені основні характеристики растрового зображення. До них належать: роздільна здатність, розмір растру та глибина кольору зображення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 125 Кібербезпека та захист інформації
Бібліографічний опис
Симониченко А. А. Методи стеганоаналізу в задачах захисту інформаційних потоків даних : пояснюв. зап. диплом. роботи магістра : 125 Кібербезпека / Симониченко Анна Андріївна. - Київ, 2021. - 138 с.