Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації

Дата
2018
Автори
Маєвська Марина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена аналізу проблеми емоційної мови з точки зору її прийнятності як засобу переконання в аргументативному процесі. Виявлено низку теоретичних проблем, зокрема, проблеми правомірності та дієвості засобів емоційної мови у різних історичних епохах, від Стародавніх Індії, Греції та Риму до сучасності. Було проведено компаративний аналіз позицій прихильників прагма-діалектики та прагматичного підходу щодо прийнятності застосування емоційної мови в аргументації. У результаті дослідження було визначено головні аргументи "за" і "проти" прибічників розглянутих концепцій. Було розглянуто проблему невиражених засновків та виявлено їх зв'язок із концептом емоційної мови та контексту. Крім того, у дисертаційному дослідженні проаналізовано приклади використання деяких засобів емоційної мови у вербальній та візуальній аргументаціях та виявлено головні її інструменти, зокрема: ампліфікація, гіпербола, евфемізм, епітет, метафора, неясні слова та вирази, тощо. Ключові слова: аргументація, вербальна аргументація, візуальна аргументація, емоційна мова, невиражені засновки, неформальна логіка, прагма-діалектика, прагматичний підхід, теорія аргументації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Маєвська М. М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 логіка / Маєвська Марина Миколаївна - Київ, 2018. - 20 с.
Зібрання