Захист прав на комерційну таємницю

Дата
2022
Автори
Шкарівська Богдана Вячеславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерське дослідження присвячене темі: «Захист прав на комерційну таємницю». У роботі це питання проаналізоване в межах трьох змістовних розділів. У першому розділі окреслюються теоретико-правові засади права на комерційну таємницю, а саме автором детально аналізується поняття «комерційної таємниці» та підходи до його розуміння в українському та європейському просторі. У цьому аспекті детально аналізуються положення наукової доктрини, національного та європейського законодавства. Окремо вивчено сучасний стан нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з комерційної таємницею. У другому розділі досліджується поняття та особливості цивільних правовідносин, пов’язаних з використанням комерційної таємниці, зокрема аналізується класична структура правовідносин: комерційна таємниця як специфічний об’єкт цивільних прав, загальна характеристика суб’єктів прав на комерційну таємницю, а також зміст прав на комерційну таємницю як невід’ємний елемент цивільних правовідносин. У третьому розділі увага приділяється захисту прав на комерційну таємницю, а саме вивчаються такі питання як: гарантії реалізації прав на комерційну таємницю за українським законодавством (загальні та спеціальні), заходи щодо захисту комерційної таємниці в Україні, відшкодування шкоди за розголошення комерційної таємниці працівником, проблеми захисту прав на комерційну таємницю в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Шкарівська Б. В. Захист прав на комерційну таємницю : магістерська робота : 081 Право / Шкарівська Богдана Вячеславівна. - Київ, 2022. - 60 с.