Прискорені градієнтні методи. Неперервні варіанти прискорених методів. Функції Ляпунова

Дата
2023
Автори
Клюшин Д. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У данiй роботi були розглянутi теоретично та на практичних прикладах мето- ди градiєнтного спуску, лiнiйного каплiнгу та важкої кульки. На практичних результатх, для рiзних прикладiв, було отримано результати, з яких можна зробити висновки про швидкодiю та ефективнiсть розглянутих методiв i те- оретичнi результати зпiвпали iз практичними результатами. Усi програми були написанi використовуючи мову програмування Python3.0, графiки (2d, 3d) були отриманi за допомогою бiблiотеки mathplotlib.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Клюшин Д. А. Прискорені градієнтні методи. Неперервні варіанти прискорених методів. Функції Ляпунова : кваліфікаційна робота ... магістра : 113 Прикладна математика / Клюшин Д. А. - Київ, 2023. - 39 с.