Використання методів дистанційного зондування Землі в задачах моніторингу об"єктів лісового кадастру

Дата
2023
Автори
Лимар Катерина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі продемонстровано теоретичне і практичне узагальнення використання методів дистанційного зондування Землі в задачах моніторингу об’єктів лісового кадастру. Надано загальну характеристику методів ДЗЗ, а також вказано особливості їх залучення ддя отримання інформації про об’єкти лісового кадастру. Охарактеризовано переваги вжиття технологій дистанційного зондування Землі в задачах моніторингу лісового покриву, серед яких: об’єктивність, актуальність, екстериторіальність, масштабність, доступність. Проведено практичне обґрунтування застосування методів ДЗЗ для кількісної характеристики лісового покриву, на прикладі Чоповицької територіальної громади Коростенського району Житомирської області. Практично доведена ефективність використання багатоспектральних супутникових знімків, для оцінки негативного впливу звалища побутових відходів на рослинний покрив за обраний період часу, через забруднення ґрунтових вод та атмосферного повітря на прикладі трьох обраних об’єктів дослідження за допомогою нормалізованого вегетаційного індексу (NDVI) розрахованого з використанням програмного забезпечення ArcGis. За допомогою платформи EO Browserна основі використання індексів та наборів каналів (SWIR, NDVI), проведена оцінка масштабів лісових пожеж (за допомогою доступних інструментів платформи) у динаміці; проаналізований їх вплив на якісний стан лісових ресурсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Лимар К. В. Використання методів дистанційного зондування Землі в задачах моніторингу об"єктів лісового кадастру : кваліфікаційна робота … магістр : 093 Геодезія та землеустрій / Лимар Катерина Володимирівна. – Київ, 2023. – 75 с.