Особливості літологічних та колекторських характеристик продуктивних інтервалів Волошківського газоконденсатного родовища ДДз

Дата
2023
Автори
Джураєва Камілла Абдулнабіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі охарактеризовано всі продуктивні горизонти Волошківського газоконденсатного родовища, виявлено літолого-фаціальну обстановку. Проаналізовано мінливість основних параметрів продуктивних горизонтів та геологічну модель Волошківського газоконденсатного родовища. Ключові слова: родовище, горизонт, поклад, газ, конденсат, вуглеводні, ефективна товщина, пористість, газонасиченість, літолого-фацільні особливості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Джураєва К. А. Особливості літологічних та колекторських характеристик продуктивних інтервалів Волошківського газоконденсатного родовища ДДз : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Джураєва Камілла Абдулнабіївна. - Київ, 2023. - 59 с.