Вплив одностінних карбонових нанотрубок на експресію мікроРНК і генів, асоційованих з проліферацією та апоптозом

Дата
2022
Автори
Слюсар Мирослава Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження було дослідити вплив одностінних карбонових нанотрубок на експресію генів DNAJB9, IGFBP3, IGFBP6, CLU, ZNF395, KRT18, GJA1, HILPDA і MEST, а також виявити сайти зв’язування мікроРНК на 3’-нетранслюємих ділянках цих мРНК та визначити рівень експресії таких мікроРНК у нормальних астроцитах людини лінії NHA/TS за допомогою методів біоінформатики та молекулярної біології.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Слюсар М.Ю. Вплив одностінних карбонових нанотрубок на експресію мікроРНК і генів, асоційованих з проліферацією та апоптозом : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Слюсар Мирослава Юріївна. - Київ, 2022. - 65 с.