Синтез піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією

Дата
2016
Автори
Гранат Дмитро Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи розроблено комплекс методів одержання піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів згідно схем, завершальною стадією яких є замикання піримідинового циклу шляхом реакції [5+1]-циклоприєднання карбонільних сполук (С) до функціоналізованованих піразолів (NCNCC). Опрацьовані методики, з огляду на їх ефективність та зручність, були застосовані у комбінаторному синтезі масиву “drug-like” структур з ядром піразолодигідропіримідину. Розроблено просту двостадійну методику синтезу піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів – структурних ізомерів пуринів, завдяки якій створено комбінаторну бібліотеку потенціальних біологічно активних речовин із чотирма точками варіації. Опрацьовано препаративну методику одержання піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів з анельованим по грані f N-гетероциклом, ефективність та зручність якої дозволила створити бібліотеку із понад 500 представників, основні фізико-хімічні параметри більшості із яких відповідають категорії “drug-like”.Розроблено просту двостадійну препаративну методику комбінаторного синтезу піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідин-6-онів, що базується на використанні доступних реагентів: амінопіразолів, ізоціанатів та ароматичних альдегідів. В ході синтезу амідів на основі різноманітних амінів та карбонових кислот, відкрито нову трикомпонентну конденсацію за участю акрилових кислот, карбонілдіімідазолу та амінів (первинних і вторинних аліфатичних та первинних ароматичних і гетероциклічних). Дана реакція, внаслідок більшої економічності і результативності з точки зору загального виходу цільових речовин, має беззаперечні переваги перед раніше відомими багатостадійними методами синтезу -імідазолілпропіоамідів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Гранат Д. С. Синтез піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : дис. ...канд. хім. наук : 02.00.03 – органічна хімія / Гранат Дмитро Станіславович. - Київ, 2016. – 137 с.
Зібрання