Особливості вживання сленгу в кінематографічному дискурсі

Дата
2023
Автори
Чепляка Анна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене дослідження доводить те, що найбільшу складність у процесі перекладу викликає переклад саме нестандартизованої лексики, до якої належать сленгові одиниці мови. Основним висновком аналізу стало розуміння комплексної та складної природи такого лінгвістичного явища як сленг. Після цього було проведено практичне дослідження у процесі перекладу китайських сленгових одиниць українською мовою. Як основне джерело аналізу сленгових одиниць були обрані фільми «Наші найкращі дні» («最好的我们» zuì hǎo de wǒmen) та «Містер Шість» («老炮儿» lǎo pào er). У ході роботи було : - досліджено зародження та розвиток кінематографії в Китаї; - системно охарактеризовано дефініції основних понять дослідження, а саме: «сленг», «жаргон», «арго»; - розглянуто поняття «аудіовізуальний переклад», його особливості та виокремлено його види; - проаналізовано особливості сленгізмів та способи їх утворення; - на основі аналізу були сформульовані основні перекладацькі трансформації при перекладі сленгових одиниць з китайської мови українською мовою. Результати досліджень сленгізмів вжитих у досліджених фільмах дають змогу визначити найбільш та найменш продуктивні способи творення китайськомовних сленгізмів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Чепляка А. С. Особливості вживання сленгу в кінематографічному дискурс : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.065 Філологія (східні мови і літератури (переклад включно), перша – китайська) / Чепляка Анна Сергіївна. – Київ, 2023. – 79 с.