Взаємодія суб′єктів законодавчої ініціативи з органами суддівського врядування в Україні: організаційно-правовий аспект

Дата
2023
Автори
Плакса Віра Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Ключові слова: взаємодія, партнерство, публічне управління, суб"єкт законодавчої ініціативи, законодавча ініціатива, судова влада, суддівське врядування, органи суддівського врядування, Вища рада правосуддя, статус, повноваження, авторитет судової влади, незалежність судової влади, прозорість, координація.
Key words: interaction, partnership, public administration, subject of legislative initiative, legislative initiative, judicial power, judicial governance, bodies of judicial governance, High Council of Justice, status, powers, authority of the judiciary, independence of the judiciary, transparency, coordination.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Плакса В. І. Взаємодія суб′єктів законодавчої ініціативи з органами суддівського врядування в Україні: організаційно-правовий аспект : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Плакса Віра Андріївна. - Київ, 2023. - 237 с.
Зібрання