Діагностування афективних розладів на основі аналізу текстів природної мови

Дата
2021
Автори
Федоренко Галина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі досліджено класифікацію та симптоматику афективних розладів та був обраний великий депресивний розлад для подальшого розгляду. Було досліджено специфіку цього розладу та розглянули задачі, максимально наближені до задачі діагностування великого депресивного розладу. Розглянули різні підходи для класифікації текстів та обрали два широких методи для побудови моделі: наївний класифікатор Баєса та глибинне навчання. Засобами мови Python та фреймворку keras та tensor flow було реалізовано, навчено та протестовано відповідні моделі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Федоренко Г. І. Діагностування афективних розладів на основі аналізу текстів природної мови : кваліфікаційна робота ... магістра : 122 Комп’ютерні науки / Федоренко Галина Ігорівна. - Київ, 2021. - 50 с.