Проведення ремедіаційних заходів на прикладі території нафтобази розташованої в Святошинському районі міста Києва

Дата
2023
Автори
Дядікова Марина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи проведено дослідження території нафтобази, об’єми та розміри нафтохімічного забруднення, її розташування. Була проведена робота по ознайомленню та вибору найефективнішого комплексу ремедіаційних заходів для досліджуваної території. На основі матеріалів досліджень було виділено дві ділянки забруднення ґрунтів (ділянка №1 та ділянка №2). Беручи до уваги напрямок руху забруднення, для розрахунку тривалості проведення ремедіаційних заходів було обрано ділянку № 1. Її площа складала 7003 м², об’єм забруднення 672 м³, а маса забруднювача 125000кг. Для ефективного очищення території нафтобази розташованої в Святошинському районі міста Києва був запропонований комплексний метод, який включає в себе три етапи ремедіаційних заходів. Для першого етапу очищення був обраний метод активного вилучання за допомогою якого можна зменшити забруднення нафтопродуктами на 45% зменшуючи об’єм майже у два рази. Другим етапом запропонувано метод біовентиляції, який при даній кількості забруднення триватиме 4,5 роки. Останнім, завершаючим етапом очищення рекомендовано метод використання мікроорганізмів, тривалість якого рік. З огляду на отримані результати, для проведення рекомендованих ремедіаційних заходів (за виключенням першого етапу) необхідно п’ять з половиною років. В подальшому під час експлуатації нафтобази рекомендується проводити екологічний моніторинг. Це дозволить виявляти аварійні ситуації (забруднення території нафтопродуктами) на початковій стадії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Дядікова М. Проведення ремедіаційних заходів на прикладі території нафтобази розташованої в Святошинському районі міста Києва : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Дядікова Марина. – Київ, 2023. – 64 с.