Кроскультурні відмінності уявлень про російсько-українську війну

Дата
2022
Автори
Півень Валерія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті дослідження виявлено відмінності в уявленнях українців та французів щодо учасників, причин, перебігу та наслідків російсько-української війни. Зокрема, аналіз теоретичних джерел та проведене емпіричне дослідження продемонстрували відмінності у наративних рамках двох народів і ступінь їхнього впливу на уявлення респондентів про війну, яка триває. Також це дозволило розробити практичні рекомендації для формування національного стратегічного наративу України. На основі теоретичного аналізу літературних джерел українських та зарубіжних науковців було уточнено поняття національної ідентичності та зафіксовано факт, що національна ідентичність українців знаходиться у процесі становлення та цей процес має свої особливості, зумовлені тривалим періодом перебуванням територій сучасної України під контролем різних імперій і державних утворень. Також, було проаналізовано поняття етностереотипів та визначено головні аутостереотипи та гетеростереотипи щодо українців. Було розроблено загальну методологічну схему кроскультурного дослідження уявлень про російсько-українську війну. Відповідно до мети та завдань роботи дібрано комплекс методів та методик. У роботі було використано анкентування та методику культурно-ціннісного диференціалу. Було здійснено обробку даних за допомогою методу Crosstabs, MB SPSS Statistic та Microsoft Excel, а також методу аналізу середніх значень у вимірі групових ціннісних орієнтацій у чотирьох сферах життєвої активності росіян та українців: орієнтації на групу, орієнтації на владу, орієнтації один на одного та орієнтації на зміни. У результаті виявлено особливості уявлень українців та французів про учасників, перебіг та наслідки війни. З’ясовано, що українці переважно вважають себе ментально далеким народом від росіян з різними векторами розвитку. Французи у переважній більшості сприймають українців та росіян – окремими народами з різною ментальністю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Півень В. М. Кроскультурні відмінності уявлень про російсько-українську війну : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Півень Валерія Миколаївна. - Київ, 2022. – 95 с.