Особливості перекладу корейських заголовків періодичних видань

Дата
2023
Автори
Жуковська Катерина Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто питання особливості перекладу корейських заголовків періодичних видань і зроблені висновки, що сьогодні перекладацькі зв'язки охоплюють майже всі сфери людської діяльності. Рух інформаційних потоків не знає кордонів, часу і простору. Переклад ‒ один із видів інтелектуальної діяльності людини ‒ представляється стосовно суб'єкта цієї діяльності ‒ перекладача ‒ у двох іпостасях: внутрішньої, когнітивної та зовнішньої ‒ соціальної. Вони пов'язані між собою системними відносинами. Існують дві основні категорії перекладу: жанрово-стилістична та психолінгвістична. Перша класифікація перекладу, таким чином, визначає відмінність між художнім (літературним) та інформаційним (спеціальним) перекладом, виходячи з жанрових і стилістичних особливостей вихідного тексту. У корейській мові існує значна кількість запозичень, які використовуються і у заголовках статей. Так, на приклад, можна простежити під час перекладу опущення 하다/되다 у іменників китайського походження. В таких заголовках функцію присудка виконує іменник, який завершує речення. Такий іменник за своєю суттю виступає як скорочена форма дієслова. Ця особливість дозволяє зробити заголовок більш лаконічним. Таким чином, працюючи із корейськими заголовками періодичних видань перекладач має звертати увагу на скорочення та абревіатуру, запозичену лексику з інших мов, а також намагатись підібрати такий відповідник, щоб в повній мірі передати зміст статті оригіналу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Жуковська К. В. Особливості перекладу корейських заголовків періодичних видань : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.066 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська) / Жуковська Катерина Вадимівна. – Київ, 2023. – 43 с.