Порівняння методів повільного заморожування та вітрифікації в цілях лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення

Дата
2023
Автори
Книженко Юліана Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі досліджується ефективність використання двох методів кріоконцервації ембріонів – повільного заморожування і вітрифікації. Першим етапом дослідження було порівняння частоти виживання бластоцит 45 щурів з використанням методів повільного заморожування, вітрифікації та удосконаленим методом вітрифікації. Було показано, що при використанні методу вітрифікації значно збільшується виживання ембріонів після розморожування, порівнюючи з методом повільного заморожування. При модифікації методу вітрифікації зі зниженням токсичності кріопротекторів, зменшенням часу промивки, уникненням перегрівання було встановлено зростання життєздатності кожного ембріону до 100%. У другому етапі було розглянуто ефективність методів повільного заморожування та вітрифікації в порівнянні з природнім циклом (без заморожування) на 134 пацієнтках з використанням 327 ембріонів у програмах ЕКЗ та ПЕ. При порівнянні методів підготовки пацієнток до кріо циклів не було виявлено залежності частоти настання вагітності від методів підготовки (таких як природний цикл; а також цикли із застосуванням препаратів ФСГ; препаратів Lupron/Естроген), а середній вік жінок порівнюваних груп не мав значних відмінностей. Застосування методу вітрифікації ембріонів людини значно збільшує такі показники, як частка ембріонів, що вижили, частота настання вагітності і частота імплантації, порівняно з тими ж результатами після проведення методу повільної кріоконсервації. Ключові слова: ембріони, бластоцисти, повільне заморожування, вітривікація, кріопротектори, перенос ембріонів
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Книженко Ю. О. Порівняння методів повільного заморожування та вітрифікації в цілях лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення : кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Книженко Юліана Олегівна. - Київ, 2023. - 76 с.