Дослідження впливу комплексу «ГАМК-рецептор- протеїнфосфатаза» на регуляцію клітинного циклу у рослин та тварин

Дата
2022
Автори
Клюков Павло Леонідович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі проведено пошук та аналіз послідовностей ГАМК рецептора та РР2А було встановлено наявність рослинних гомологів даних мішеней. Також проведено відбір просторових структур ГАМК рецептора та РР2А встановлених експериментально та встановлено спільні рисицільових мішеней. В результаті дослідження взаємодій на поверхні ГАМК було встановлено 4 можливі сайти для докінгу. Провівши аналіз баз даних хімічних речовин було показано наявність селективних та не специфічних інгібіторів ГАМК рецептора та РР2А.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Клюков П. Л. Дослідження впливу комплексу «ГАМК-рецептор- протеїнфосфатаза» на регуляцію клітинного циклу у рослин та тварин : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Клюков Павло Леонідович. - Київ. 2022. - 42 с.