Життєві траєкторії випускників факультету соціології (за останні 5 років)

Дата
2022
Автори
Козюра Валентина Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження життєвих та робочих траєкторій студентства та випускників може стати підґрунтям для досліджень у сфері вищої освіти, оскільки може відповісти на питання потреб молоді в оновленні наявних або ж створенні нових освітніх програм. На сьогодні дослідники мають досить різне ставлення щодо того, що собою являє життєвий шлях та траєкторія особистості. З одного боку, це може здатися досить недостовірним та ненадійним джерелом інформації, що потребує ретельної перевірки та недовіри. З іншого - ці дані є досить вичерпним джерелом для різних за тематикою досліджень не тільки в соціології, а і в багатьох інших соціальних науках, оскільки за ними можна прослідкувати не лише життєві траєкторії, а і процес соціалізації, вплив різних зовнішніх чинників на формування особистості та його поведінку. В цілому життєву траєкторію можна охарактеризувати як певний вибір, від якого залежить та будується особиста історія кожного. Головні вибори протягом життєвого шляху продукують нові причинно-наслідкові зв’язки в конкретній чи декількох його сферах. Ключові слова: життєва траєкторія, життєва стратегія, життєвий шлях особистості
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Козюра В. П. Життєві траєкторії випускників факультету соціології (за останні 5 років) : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Козюра Валентина Павлівна. - Київ, 2022. - 35 с.