Особливості розвитку конфліктологічної компетентності менеджерів молодіжних організацій з різних країн

Дата
2023
Автори
Головченко Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Управління конфліктами є невід'ємною частиною роботи менеджерів у будь-якій сфері діяльності. Конфлікти можуть виникати між працівниками, клієнтами, партнерами тощо, і їхнє ефективне управління може вплинути на результативність роботи та взаємовідносини між сторонами. Зокрема, менеджери молодіжних організацій мають стикатися з конфліктами між молодими людьми з різних культур, що може бути особливо складним через особливості розвитку коніфліктологічної компетентності залежного від цього фактору. Дослідження компетентності менеджерів у вирішенні таких конфліктів може допомогти удосконалити підходи та методики роботи молодіжних організацій та підвищити ефективність їх діяльності. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що було емпірично досліджено та виявлено особливості розвитку конфліктологічної компетентності менеджерів молодіжних організацій з різних країн, визначено напрями підвищення їх готовності до вирішення конфліктів у ситуаціях ділової взаємодії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Головченко О. О. Особливості розвитку конфліктологічної компетентності менеджерів молодіжних організацій з різних країн : дипломна робота ... магістр : 053 Психологія / Головченко Олена Олександрівна. - Київ, 2023. - 75 с.