Масштабований високонавантажений торговий інформаційний портал

Дата
2023
Автори
Садовнік Антон Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є розробка сучасного високонавантаженого торгового інформаційного порталу та проведення його тестування на відповідність сучасним вимогам.Об’єктом дослідження даної роботи є процес розробки сучасного високонавантаженого торгового інформаційного порталу. Предметом дослідження роботи є технології розробки та тестування програмних продуктів, які застосовуються для високонавантажених торгових інформаційних порталів. У першому розділі проведено аналіз предметної області торгових порталів, проаналізовано існуючі рішення на ринку та розкрито питання впливу швидкодії на досвід користування порталом. У другому розділі спроектовано функціональну структуру системи, структуру бази даних та загальну архітектуру системи. У третьому розділі були розглянуті основні модульні категорії системи, побудований користувацький інтерфейс, проведене тестування для виявлення недоліків та подальшому удосконаленню системи. Ключові слова: портал, високонавантажений торговий інформаційний портал, товар, тест.
In this qualification work, a web application for viewing, selecting and ordering goods has been developed. The object of study of this work is the process of developing a modern high-load trading information portal. The subject of the research is the technologies of development and testing of software products used for high-load trading information portals. The purpose of the thesis is to develop a modern high-load trading information portal and test it for compliance with modern requirements. The first chapter analyses the subject area of trading portals, analyses existing solutions on the market and reveals the impact of performance on the portal user experience. The second section describes the system's functional structure, database structure and overall architecture. In the third section, the main modular categories of the system were considered, the user interface was built, and testing was carried out to identify shortcomings and further improve the system. Keywords: portal, high-load trade information portal, product, test.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Садовнік А. М. Масштабований високонавантажений торговий інформаційний портал : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Садовнік Антон Михайлович. – Київ, 2023. – 88 с.