Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого

Дата
2012
Автори
Сербін Олег
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
This publication reviews the main aspects of systematic catalog reorganization in order to improve its content. It is determined that directory catalog reclassification depends not only on features of library and bibliographic classification structure, but on content of the latter as well. The historical and technological features of library catalog evolution are demonstrated on practical examples including general systematic catalog of NLUV and his transfer to LBC.
У публікації розглянуто основні аспекти реорганізації систематичного каталогу з метою вдосконалення його змістовного наповнення. Встановлено, що рекласифікація каталогу напряму залежить від особливостей не тільки структури бібліотечно-бібліографічної класифікації, а й від її змісту. На конкретних прикладах продемонстровано історико-технологічні особливості еволюції каталогу бібліотеки, зокрема генерального систематичного каталогу НБУВ, та його переведення на ББК.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
02 Культура і мистецтво , 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бібліографічний опис
Сербін О. Історико-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3–12.