Об’єктивація концепту american dream (діахронний підхід)

Дата
2017
Автори
Ладика Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM у мовній картині світу США (ХVI – перша половина ХХ ст.). Діахронічний підхід до дослідження дає змогу прослідкувати динамічні модифікації концепту та визначити найбільш вживані лексичні виразники концепту. У роботі встановлено етапи концептуалізації поняття American dream на основі аналізу його вербалізаторів. Визначено вплив історичних і соціально-культурних процесів на формування та розвиток концепту AMERICAN DREAM. У семантичній структурі концепту AMERICAN DREAM виокремлено та досліджено поняттєвий, образний, національно-культурний, ціннісний, символьний та ідейний компоненти. Аналіз еволюції явища / поняття American dream, концептуалізації його поняттєвої сфери, дослідження мовних засобів об’єктивації концепта – дозволило визначити лексико-семантичне поле концепту AMERICAN DREAM з виділенням у ньому ядерних і периферійних тематичних полів в текстовому континуумі ХVI – першої половини ХХ ст. Ключові слова: поняття, концепт, лінгвокультурологія, концептосфера, семантична структура концепту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ладика О. В. Об’єктивація концепту american dream (діахронний підхід) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 германські мови / Ладика Ольга Володимирівна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання