Cоціокультурні чинники зміни репродуктивних установок

Дата
2023
Автори
Кокітко Інна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У першому розділі розкрито сутність понять репродуктивна поведінка та репродуктивні установки, а також зроблено аналіз класичних теорій демографічних змін та охарактеризовано українську школу соціально-демографічних досліджень. У другому розділі розглянуто питання конструювання репродуктивних установок в сучасному суспільстві, описано чинники, що ведуть до зміни репродуктивних установок та досліджено специфіку поведінкової складової репродуктивних установок українців. У третьому розділі наведено результати соціологічного аналізу репродуктивних установок характерних для студентської молоді за результатами проведених автором фокус-групових досліджень. Ключові слова: репродуктивна поведінка, репродуктивні установки, соціокультурні чинники, репродуктивна культура, малодітність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Кокітко І. С. Cоціокультурні чинники зміни репродуктивних установок : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Кокітко Інна Сергіївна. - Київ, 2023. - 84 с.