Управління валютним ризиком банку

Дата
2022
Автори
Мітіна Дарина Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено теоретичні аспекти управління валютним ризиком банку, зокрема розглянуто економічну сутність валютного ризику та класифікацію його видів, визначено нормативно-правове забезпечення та особливості управління валютним ризиком банку. Проаналізовано сучасні тенденції управління валютними ризиками, запропоновано основні напрями вдосконалення управління валютним ризиком банку, враховуючи зарубіжний досвід та національні особливості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Мітіна Д.Є. Управління валютним ризиком банку : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Мітіна Дарина Євгеніївна. - Київ, 2022. – 56 с.