Дослідження просторового розподілу параметрів середнього багаторічного стоку води річок басейну Прип'яті в межах України

Дата
2021
Автори
Сокольчук Костянтин Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі охарактеризовано фізико-географічні умови та річкову мережу басейну Прип’яті; досліджено історію вивчення території та її гідрологічну вивченість сучасний стан та ретроспективний аналіз мережі спостережень. Проаналізовано наявні дані гідрологічних спостережень, оцінено достовірність та репрезентативність рядів середнього річного стоку води. Досліджено параметри середньої річної водності і їх просторовий розподіл по басейну Прип’яті (в межах України), створено ряд рівнянь для визначення параметрів стоку для гідрологічно невивчених водозборів та визначено імовірні похибки розрахунку. Створено та проаналізовано ряд картосхем, що показують розподіл параметрів водності по досліджуваній території. Вирахувано перехідні ординати до стоку різної забезпеченості та визначено їх просторовий розподіл. Попередньо вивчено окремі локальні зони досліджуваної території.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Сокольчук К. І. Дослідження просторового розподілу параметрів середнього багаторічного стоку води річок басейну Прип'яті в межах України : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Сокольчук Костянтин Ігорович. - Київ, 2021. - 74 с.