Розв’язання задач економічного прогнозування з використанням нейромережевих методів

Дата
2023
Автори
Степченко Павло
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є розв’язання задач економічного прогнозування за допомогою нейромережевих методів. Об’єктом роботи є процес розв’язування задач економічного прогнозування за допомогою нейромережевих методів. Предметом роботи є створення власного прототипу нейромережі, яка б могла отримувати вхідні дані та тренуватись на них, з метою аналізу різних фінансових ринків, такі як криптовалютні, фондові, валютні та ринок цінних металів. Методи розроблення: комп’ютерне моделювання, методи штучного інтелекту, глибинні нейронні мережі. Середовище розробки: Linux Ubuntu, інструмент для створення: JetBrains PyCharm 2023.1 x64. Мови програмування: Python 3.10.4. Бібліотеки: TensorFlow, Keras, Pandas, NumPy. Результати роботи: під час виконання кваліфікаційної роботи було розглянуто нейромережевий метод розв’язання задач економічного прогнозування. Також було створено власний прототип нейромережі для отримання на основі пошукових запитів, новин та минулих курсів, майбутнього передбачуваного курсу на фінансовому ринку. Ключові слова: НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ФІНАНСОВИЙ РИНОК, ПРОГНОЗУВАННЯ, TENSORFLOW.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Степченко П. Розв’язання задач економічного прогнозування з використанням нейромережевих методів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Павло Степченко. - Київ, 2023. - 32 с.