Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави

Дата
2016
Автори
Андрійчук Ольга Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі вивчення загальновизнаних міжнародних стандартів, чинного національного й зарубіжного законодавства внести конкретні наукові рекомендації з удосконалення нормативно-правового регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі пенсійного забезпечення України. За результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки. Становлення та розвиток інституту недержавного пенсійного забезпечення в Україні поділено на 6 етапів: І етап – 1859-1917 рр.; II етап – 1971-1941 рр.; III етап – 1941-1991 рр.; ІV етап – 1991-2001 рр.; V етап – 2001-2011 рр.; VI етап – 2011 рік-до сьогодення. Під недержавним пенсійним забезпеченням запропоновано розуміти систему суспільних відносин, спрямовану на поліпшення матеріального становища фізичних осіб, участь в якій стимулюється державою, що ґрунтується на добровільному накопиченні пенсійних внесків фізичних та юридичних осіб та контроль за якою здійснюється державними органами. Ознаками недержавного пенсійного забезпечення є такі: недержавне пенсійне забезпечення становить третій рівень пенсійного забезпечення України, що міститься в нормах Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; зазначена система функціонує на добровільній основі, що є головною відмінністю від системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; реалізується через формування накопичень, що вносяться до недержавних пенсійних фондів; метою системи є здійснення пенсійних виплат учасникам недержавного пенсійного забезпечення, які здійснюються додатково до державної пенсії. Так, у Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» зазначено, що недержавні пенсійні фонди мають статус неприбуткової організації, головним призначенням яких є накопичення, управління та виплата внесків; вони здійснюють різні види виплати додаткових пенсій: пенсію на визначений строк, одноразову виплату та довічну пенсію; їх діяльність регулюється законодавством України та актами пенсійного законодавства. Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, недержавні пенсійні фонди, вкладники та учасники пенсійних фондів, роботодавці-платники корпоративних пенсійних фондів, органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Андрійчук О. В. Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Андрійчук Ольга Вікторівна. - Київ, 2016. - 210 с.
Зібрання