Психологія харчової поведінки

Дата
2017
Автори
Шебанова Віталія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації запропоновано нове вирішення проблеми психології харчової поведінки з позиції психосоматичної єдності; виявлено сутність, специфіку і психологічні закономірності розвитку харчової поведінки у континуумі «норма – патологія». Показано, що харчова поведінка як феноменологічне явище тілесності є метасиндромним системно-процесуальним утворенням метакаузальної природи, що здатне до самоорганізації нелінійних зворотних зв’язків і саморозвитку в умовах хаотичного спонтанного структурування. Запропоновано концептуальну модель біо-психо-соціо-духовного розвитку харчової поведінки у континуумі «норма – патологія», яка позиціонується багатовекторністю онтогенетичного розвитку та масштабністю фракталів, що визначають варіативність динамічного нелінійного розвитку. Модель містить чотири вектори онтогенетичного розвитку (сомато-, психо-, соціо-, екзистенціал-генез) та чотири фрактали, що відображують послідовні етапи формування проблемних стратегій харчової поведінки у спектрі «переїдання – обмеження в їжі» від фракталу предиспозицій (створення сприятливих передумов для виникнення несистематичних ексцентричних відхилень) до фракталу розгорнутої клінічної картини певних нозологічних форм (ожиріння, психогенного переїдання, анорексії, булімії), що свідчить про перехід до атрактору хвороби-хаосу через каскад біфуркацій у системі тілесності. Визначено психологічні передумови та наслідки проблемної харчової поведінки. Обґрунтовано концептуальні основи формування здоров’язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки. Розроблено програму з нормалізації харчової поведінки та здійснено її апробацію. Ключові слова: харчова поведінка, феноменологія, континуум «норма – патологія», деформації ваги, проблемна харчова поведінка, травматичний тілесний досвід, модель біо-психо-соціо-духовного розвитку харчової поведінки, аліментарна родина, здоров’язбережувальна компетентність щодо харчової поведінки, нормалізація харчової поведінки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Шебанова В. І. Психологія харчової поведінки : автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Шебанова Віталія Ігорівна. - Київ, 2017. - 45 с.
Зібрання