Діалектична методологія пізнання

Дата
2022
Автори
Савченко Катерина Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі було розглянуто поняття, принципи та категорії діалектики, а також описані та проаналізовані, в історичних етапах, поглядив, які сформулювали та розробляли діалектичні методи пізнання. В даній роботі можна прослідкувати відповідь на питання: “В чому полягає сенс діалектичної методології пізнання?” Він полягає в спробі вирішення незгоди шляхом раціональної дискусії, адже не все можна звести до логіки чи математики. Існують питання, які потребують внутрішнього або зовнішнього діалогу. Саме завдяки діалектиці, яка шукала суперечності в запропонованій теорії або в установленій істині, уможливлюється розвиток. Вдосконалення методів є вирішальним елементом у прогресі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Савченко К. А. Діалектична методологія пізнання : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Савченко Катерина Андріївна. - Київ, 2022. – 43 с.