Управління знаннями в системі місцевого самоврядування

Дата
2023
Автори
Галяс Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні вперше в Україні автором комплексно розв’язано прикладну наукову проблему теоретичного обґрунтування засад формування комплексу процесів управління знаннями у системі місцевого самоврядування з метою розробки теоретичних і практичних принципів використання потенціалу управління знаннями для забезпечення інтелектуальної креативізації розвитку територіальних громад. Ключові слова: Публічне управління, місцеве самоврядування, територіальна громада, органи місцевого самоврядування, посадова особа місцевого самоврядування, розвиток території, управління знаннями, освіта, професійна компетентність, трансляція знань, обмін знаннями, потенціал громади, інформаційні технології, комунікативні технології, цифровізація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Галяс Н. М. Управління знаннями в системі місцевого самоврядування : дис. … д-ра філософії : 281 – Публічне управління та адміністрування / Галяс Наталія Миколаївна. - Київ, 2023. - 231 с.
Зібрання