Вирішення задачі розбиття множини за допомогою квантового комп’ютера

Дата
2022
Автори
Смичков Олексій Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання дипломної роботи було опановано принцип функціонування квантового комп’ютера, основні засади квантової оптимізації та відповідні математичні моделі. Також було описано принципи формулювання задачі для квантового відпалу за допомогою функції витрат (гамільтоніану). Практична части дипломної роботи включає в себе реалізацію задачі розбиття множини за допомогою PUBO формулювання функції витрат. Код програми написаний мовою Python, що може бути зручним для передачі результату виконання зовнішнім програмам для подальшого використання. Також було зазначено, що не будь-яку оптимізаційну задачу варто вирішувати за допомогою квантового комп’ютера. Іноді доцільно використовувати класичні алгоритми, оскільки їх реалізація, як правило, простіша за квантову, а перевага в швидкості не завжди є суттєвою. Натомість квантову оптимізації слід застосовувати у випадку надважких задач з широким простором пошуку та великою кількістю локальних мінімумів. Окрім цього, ефективність застосування квантової оптимізації сильно залежить від правильного підбору параметрів вирішувача.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Смичков О. О. Вирішення задачі розбиття множини за допомогою квантового комп’ютера : дипломна робота … бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Смичков Олексій Олегович. - Київ, 2022. – 22 с.