Проблема свободи волі у творчості Августина Авелія

Дата
2020
Автори
Сидоренко Богдан Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даному досліджені було здійснено аналіз проблеми свободи вибору у творчості Августина Аврелія. Було висвітлено біографію Августина Аврелія крізь призму становлення духовно-філософського простору середньовіччя; досліджено генезу концептуальних напрямів розуміння свободи волі людини у філософському дискурсі; розглянуто особливості розуміння свободи волі у філософії: проаналізовано свободу волі як благо і свавілля у ранній філософії Августина Аврелія; розкрито філософію свободи в контексті проблеми людської гідності. Інструментами для наукового пошуку у даному дослідженні стало декілька різних методів. При цьому методи логічного таісторичного аналізу отримали найбільшшироке застосування. Логічний метод сприяв тому, щобісторіософська проблематика праць Августина була цілісно теоретично відтворена, при цьому демонструючи всю повноту значущості його досліджень для подальшого становлення та розвитку філософії історії. За допомогою другого методу значно спростилося завдання визначення та окреслення місця філософії Аврелія Августина у середньовічному духовно-філософському просторі та історичних рамках. Методологічні принципи загальнонаукового значення також знайшли своє застосування у праці, серед них найбільше теоретичної та практичної користі принесли: принцип історизму, за допомогою якогобула достовірно простежена генезапоглядів Августина ізфілософсько-історичного поля; системний принцип, котрий посприяв забезпеченню демонстраціїАвгустинової філософії історії як багатогранного та різноманітного, проте, беззаперечно,цілісного явища; принцип світоглядного плюралізму таоб’єктивності, за допомогою яких погляди вченого були розглянуті об’єктивно та неупереджено.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Сидоренко Б. С. Проблема свободи волі у творчості Августина Авелія : кваліфікаційна робота … магістра : 031 Релігієзнавство / Сидоренко Богдан Сергійович. - Київ, 2020. – 74 с.