Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного (Deschampsia antarctica É. Desv.) за зміни кліматичних умов Антарктики

Дата
2019
Автори
Парнікоза Іван Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена екологічній характеристиці та вивченню адаптаційних механізмів (разом еколого-адаптаційна характеристика) існування судинних на рослин в Антарктиці в умовах глобальних кліматичних змін на прикладі унікальної антарктичної судинної рослини - щучника антарктичного (Deschampsia antarctica É. Desv.) в природних умовах Антарктики та за мікроклонального розмноження і вирощування рослин in vitro. Еволюція та особливості адаптації екосистем Антарктики є маловивченими. Наразі в складі антарктичних біогеоценозів поширено лише 2 види аборигенних судинних рослин, одним з яких є D. antarctica. Ексклюзивне поширення цього виду в Антарктиці досі не має пояснення, оскільки в Субантарктиці зареєстровано десятки видів вищих рослин. Пошуки якихось унікальних механізмів адаптації цього виду результату поки що не дали (Smith, 2003; Parnikoza et al., 2011; 2015). D. antarctica в Антарктиці зростає на межі екологічної толерантності судинних рослин та в умовах, віддалених від оптимальних у Південній Америці. Зважаючи на це, з’ясування механізмів її адаптації є актуальною науковою задачею.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 101 Екологія
Бібліографічний опис
Парнікоза І. О. Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного (Deschampsia antarctica É. Desv.) за зміни кліматичних умов Антарктики : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 - екологія / Парнікоза Іван Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2019. - 394 с.
Зібрання