Свобода праці в трудовому праві України

Дата
2017
Автори
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена визначенню сутності та змісту свободи праці в сучасному трудовому праві України, а також виявленню й аналізу проблем правового забезпечення цієї свободи в нашій державі. На підставі розкриття філософсько-правового змісту явища свободи та виокремлення з неї зовнішньої свободи встановлено необхідні умови й гарантії для останньої. Розкрито природу свободи праці, простежено історію становлення свободи праці в Україні та в європейських країнах. Розроблено цілісну концептуальну модель свободи праці, зокрема завдяки поглибленому розкриттю сутності свободи праці наголошено на необхідності: 1) не звужувати поняття свободи праці лише до меж заборони примусової праці; 2) не обмежувати поняття свободи праці лише поняттям права на працю; 3) розширити розуміння свободи праці до права на працю в усіх його проявах та права не працювати взагалі; 4) враховувати, що свобода праці щодо різних осіб виявляється по-різному (залежить від багатьох факторів, таких як вік, стать, фізичні можливості тощо) і в різних життєвих умовах може реалізовуватися з явними чи умовними обмеженнями. Окрему увагу приділено характеристиці свободи праці як фундаментального принципу сучасного трудового права України. Проаналізовано та систематизовано основні правові джерела цього принципу, а також на основі дії принципу свободи праці за колом осіб і за різних умов існування людини сформульовано висновки, з одного боку, про сутність поширення дії цього принципу, а з іншого – про рівень забезпечення цього принципу в сучасній Україні. Досліджено стан чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу України на предмет відповідності їх норм міжнародному і європейському трудовому законодавству. Виокремлено та систематизовано проблеми правового регулювання й забезпечення свободи праці в Україні за період 2010–2017 рр. Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного правового регулювання та забезпечення свободи праці, беручи до уваги позитивний і негативний досвід держав – членів ЄС (Франція, ФРН, Греція) та асоційованих держав Союзу (Монако), держав пострадянського простору, а також держав Азії (Китай, Індія), Африки (Руанда, Бурунді) й Океанії (Індонезія).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Занфірова Т. А. Свобода праці в трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Занфірова Тетяна Анатоліївна. – Київ, 2017. – 43 с.
Зібрання