Юрисдикція Європейського суду з прав людини

Дата
2016
Автори
Базов Олександр Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню юрисдикції Європейського суду з прав людини як багатовимірному поняттю, що відображає як сферу відання судової влади, предмет судового розгляду й судової діяльності, так й інституційну побудову судової системи Ради Європи та її співвідношення з національними правовими системами держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У роботі досліджується генезис юрисдикції Європейського суду з прав людини й провадиться авторська класифікація етапів її становлення. Розкривається механізм реалізації юрисдикції Європейського суду з прав людини. Значна увага приділяється формам реалізації юрисдикції Європейського суду з прав людини – судовим рішенням з питань тлумачення і застосування Європейської конвенції, а також наданню консультативних висновків з правових питань. Досліджується прецедентний характер рішень ЄСПЛ та їх вплив на право Ради Європи та національні правові системи. Розглянуто питання розвитку юрисдикції Європейського суду у разі приєднання до Конвенції Європейського Союзу. Аналізуються шляхи подальшого вдосконалення юрисдикції Європейського суду з прав людини з метою ефективного захисту прав людини, виявлення подальших напрямків розвитку судової й інституційної систем Ради Європи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Базов О. В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Базов Олександр Вікторович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання