Використанняконфірматорного факторного аналізу для підтвердження факторної структури адаптованого запитальника SERVPERF

Дата
2020
Автори
Промогайбенко Дар’я Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі було розглянуто використання конфірматорного факторного аналізу для дослідження структури адаптованого запитальника SERVPERF. Специфіка використання факторного аналізу надає можливість кількісно виразити досліджувані параметри. Це створює певні труднощі у використанні даного методу в соціології. По-перше, такі вимоги до проведення факторного аналізу, як використання порядкової шкали, що має багато елементів, які корелюють між собою, – призводять до певних ускладнень до застосування даного методу. За цієї причини, факторний аналіз часто асоціюється зі шкалою соціальної дистанції Богардуса, тому що це той випадок, коли можна бути впевненим у виборі способу аналізу. По-друге, факторний аналіз частіше використовується для класифікації даних у розрізі його експлораторного напрямку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Промогайбенко Д. Використання конфірматорного факторного аналізу для підтвердження факторної структури адаптованого запитальника SERVPERF : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Промогайбенко Дар’я Володимирівна. - Київ, 2020. - 72 с