Одностороння зміна та розірвання господарських договорів

Дата
2017
Автори
Бабій Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено актуальним проблемам правового регулювання та практичним аспектам реалізації права на односторонню зміну (розірвання) господарського договору. У роботі встановлено, що господарська комерційна діяльність об’єктивно пов’язана із певними ризиками, а тому суб’єкти господарювання змушені оперативно реагувати на зміну обставин та шукати оптимальні шляхи вирішення питань, які виникають у цьому зв’язку, з тим аби уникнути втрат і досягти бажаного результату. Наголошено, що одностороння зміна та розірвання господарських договорів саме і є одним із таких раціональних рішень, оскільки дає змогу стороні договору оперативно вийти із договірних відносин, які втратили для неї інтерес внаслідок порушення договору недобросовісним контрагентом або зміни обставин, на які сторона не розраховувала при укладенні такого договору. Водночас встановлено, що в окремих випадках наділення правом на односторонню зміну (розірвання) господарського договору пов’язане законом або договором з іншими обставинами, не спричиненими порушенням договору. Як визначено у роботі, у цьому разі односторонню зміну та розірвання слід розглядати як засіб охорони законного інтересу суб’єкта господарювання. У роботі з’ясовано, що найчастіше підставою для надання одній зі сторін господарського договору можливості односторонньо змінити або розірвати договір є порушення такого договору другою стороною. У роботі висвітлено проблеми реалізації права на односторонню зміну (розірвання) господарських договорів та сформульовано пропозиції стосовно їх вирішення, виходячи із міжнародного досвіду правого регулювання таких питань. Досліджено правові наслідки реалізації права на односторонню зміну (розірвання) господарських договорів: як наслідки, пов’язані із результатом впливу односторонньої відмови на структуру договору, так і майнові наслідки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бабій А. О. Одностороння зміна та розірвання господарських договорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право / Бабій Анастасія Олександрівна. - Київ, 2017. - 229 с.
Зібрання