Культура, дозвілля в сучасному освітньому процесі

Дата
2022
Автори
Лосенко Милана Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В контексті дослідження, на прикладі ОСС, виокремлено основні виміри культури дозвілля, а саме – здатність студентської молоді в контексті сучасних трансформацій, раціонально використовувати свій вільний час та прагнути духовно насичувати та інтенсивно вибудовувати своє дозвілля; набувати вміння та навички планування та організації свого вільного часу; інтелектуальні, емоційні та вольові якості особистості, які формуються завдяки педагогічному впливу та самовихованню. Доведено, що сфера дозвілля в ОСС є однією зі складових повсякденного життя, що регулюється нормативною системою та культурними засадами, як то традиції та ритуали в сфері освіти. З цієї позиції, дозвілля – це базова форма в реалізації/самореалізації студентської молоді в культурних практиках. Здійснюючись з метою власного задоволення, як розвага або для самовдосконалення, досягнення інших цілей за власними побажаннями. Виокремлено особливості інтеграції освіти, виховання та дозвілля, що відображають динаміку, об’єднуючого як формальні, так і неформальні (напівформальні) освітні процеси, які забезпечують оптимальний баланс між навчанням, розвагою і споживанням. Означено основні механізми трансляції ціннісних констант сучасного культурного простору, де творчі дозвіллєві практики впливають на становлення соціальної суб’єктності студентства, а також відображення у творчих дозвіллєвих практиках культурних зразків, норм та цінностей, де освітній простір і дозвіллєва сфера тісно співпрацюють та мають точки перетину.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Лосенко М. Є. Культура, дозвілля в сучасному освітньому процесі : кваліфікаційна робота … бакалавра : 034 Культурологія / Лосенко Милана Євгенівна. - Київ, 2022. – 37 с.