Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн

Дата
2016
Автори
Черняк Євген Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розроблено та обґрунтувано методологічні підходи щодо державного регулювання міжнародної трудової міграції для посилення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Розроблено комплекс рекомендацій із вдосконалення регулювання міжнародної трудової міграції в Україні на основі досвіду розвинених країн. Сформульовано поняття «сертифікат трудового мігранта» як документ, що містить низку відомостей про міжнародного мігранта, його освіту, професійні навички та соціальний статус. Це дозволить спростити процедуру якісного відбору серед мігрантів, які приїздять до країни. Запропоновано теоретичні підходи до аналізу впливу міжнародної трудової міграції на економіку країн та охарактеризовано її позитивні та негативні аспекти. Це уможливило доведення наявності впливу міжнародних міграційних процесів на міжнародну конкурентоспроможність національної економіки в цілому та на кожну з 12 основних її складових відповідно до Глобального індексу конкурентоспроможності. Досліджено теоретичні засади оцінювання впливу грошових переказів трудових мігрантів на основні економічні показники та врахування динаміки їх обсягів при здійсненні державного регулювання міжнародної трудової міграції. Встановлено, що обсяг грошових переказів залежить від кваліфікації працівників; з метою вивчення впливу цієї залежності на обсяг грошових переказів побудовано економіко-математичну модель. Розроблено методи оцінювання ймовірності виїзду висококваліфікованих працівників за кордон («відтік мізків»), що дає можливість оцінити рівень еміграції для визначеного рівня професійних навичок мігранта. Ключові слова: міжнародна трудова міграція, державне регулювання, Глобальний індекс конкурентоспроможності, національна конкурентоспроможність, сертифікат трудового мігранта, «золотий мігрант».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Черняк Є. О. Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Черняк Євген Олександрович - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання