Синтез та функціоналізація 2-заміщених оксетанів

Дата
2023
Автори
Кіндра Максим Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі на основі класичних методів та реакції Корі-Чайковського-Джонсона була розроблена нова методика синтезу й за нею були синтезовані 2-заміщені оксетани.. Спочатку були синтезовані спирти й вже з них синтезувалися оксетани з іншими функціональними групами. Окрім цього була досліджена стереоселективність методики. Створена методика є покращеним методом синтезу оксетанів. Ключові слова : оксетани, органічний синтез.
In this work, based on classic methods and the Corey-Tchaikovsiy-Johnson reaction, a new synthesis technique was developed and 2-substituted oxetanes were synthesized using it. First, alcohols were synthesized and oxetanes with other functional groups were synthesized from them. The stereoselectivity of the technique was also investigated. The created method is an improved method of oxetane synthesis. Keywords: oxetanes, organic synthesis.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Кіндра М. О. Синтез та функціоналізація 2-заміщених оксетанів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Кіндра Максим Олексійович. - Київ, 2023. - 33 с.