Протести у Республіці Білорусь: ставлення населення, аналіз причин і наслідків

Дата
2022
Автори
Морський Андрій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках цієї роботи проводиться огляд явища протесту, а саме розбір його трактування як поняття, аналіз досвіду теоретичних напрацювань щодо цього явища, механізмів формування протесту, зокрема зроблений акцент на конкретних прикладах протестів, що відбулися в Україні, Грузії, арабських країнах та особливий акцент на подіях в Республіці Білорусь. Крім цього, зроблений аналіз ставлення населення до протесту в Республіці Білорусь в 2020-2021 роках, а також причин, які призвели до тих подій і наслідки, – а саме був опрацьований масив британського інституту міжнародного права Chatham House, що стосується описаної події, а також розглянута загальна ситуація із протестами в Республіці Білорусь з початку отримання незалежності. Зроблений аналіз даних під кутом зору теорії відносної депривації, та зроблений висновок стосовно причин та наслідків пов’язаних із протестом 2020-2021 років в Республіці Білорусь. Ключові слова: протест, соціальний протест, соціальна напруженість, інституційна довіра, соціальне невдоволення, тригер протесту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Морський А. П. Протести у Республіці Білорусь: ставлення населення, аналіз причин і наслідків : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Морський Андрій Петрович. - Київ, 2022. - 86 с.